Get Adobe Flash player
Start

AKTUALNOŚCI

 

 

 

LISTA OSÓB ZREKRUTOWANYCH NA 3 MIESIĘCZNĄ PRAKTYKĘ

 

1

Dominika Szura

2

Anna Zięba

3

Patrycja Krowiak

4

Ewelina Heleniak

5

Katarzyna Jucha

6

Sylwia Weselak

7

Ewa Święch

8

Katarzyna Radlińska

9

Agata Garbacik

10

Anna Osowska

 

Zapraszam wszystkie osoby na spotkanie dot. praktyk, które odbędzie się 12.05.2015r. w pok. 11:30 sala 107

 

 

LISTA OSÓB ZREKRUTOWANYCH NA

SZKOLENIE START PO STUDIACH

szkolenie dla 15 osób rozpoczyna się 14-15.05.2015r. o godz. 8:00 w sali 213 (B3)

jeżeli któraś z osób nie może uczestniczyć w szkoleniu wskakują osoby z listy rezerwowej

 

Lp Imię i nazwisko
1 Patrycja Krowiak
2 Anna Podulka
3 Anna Zięba
4 Katarzyna Radlińska
5 Sylwia Kobyłko
6 Ewelina Heleniak
7 Katarzyna Jucha
8 Sylwia Weselak
9 Agata Garbacik
10 Elżbieta Rak
11 Anna Rejman
12 Ewelina Janda
13 Ewa Święch
14 Paulina Polańska
15 Anna Osowska
16 Alicja Żyga
17 Dominika Bieda
18 Ewelina Hałoń
19 Aneta Pokrywka
20 Łukasz Bobowski
21 Małgorzata Kurdziel
22 Kamil Czeluśniak
23 Adrian Zbylut
24 Arkadiusz Mijalny
25 Krzysztof Kowalik

LISTA OSÓB ZREKRUTOWANYCH NA

SZKOLENIE DRUKARKI 3D

 

1 Patrycja Krowiak
2 Anna Podulka
3 Anna Zięba
4 Katarzyna Radlińska
5 Sylwia Kobyłko
6 Katarzyna Jucha
7 Ewelina Heleniak
8 Dominika Szura
9 Sylwia Weselak
10 Ewelina Brach
11 Agata Garbacik
12 Ewelina Janda
13 Anna Rejman
14 Elżbieta Rak
15 Ewa Święch

 

 

Sekretariat kierunku inżynieria materiałowa ogłasza rekrutację na

3-miesięczną płatną praktykę

organizowaną w ramach projektu

„UR – nowoczesność i przyszłość regionu”

w której uczestniczyć mogą studenci

I roku studiów II stopnia kierunku inżynieria materiałowa.


Praktyka realizowana będzie w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień

w wymiarze 120godz./miesięcznie.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udziału w praktyce znajdują się

w regulaminie 1/R/ZAD3/NIPR/2015

 

Formularze rekrutacyjne należy składać w Sekretariacie

kierunku inżynieria materiałowa

bud. A0 (B3), pok. 308

Czas trwania rekrutacji 04-08.05.2015r.

 

 

 

OGŁASZAMY RÓWNIEŻ REKRUTACJĘ  NA SZKOLENIA:

"DRUKARKI 3D"oraz "START PO STUDIACH"

czas trwania rekrutacji: 04-08.05.2015r.

 

Informacje o praktykach jak również o szkoleniach udziela

Opiekun studiów magisterskich kierunku inżynieria materiałowa

w Sekretariacie kierunku inżynieria materiałowa w godzinach 7:30 - 11:30.

 

 

ZAŁĄCZNIKI

0. Wzór formularza zgłoszeniowego praktyka 2015

1. Załącznik nr 1 - Wzór programu Praktyki

2. Załącznik nr 2 - Wzór sprawozdania miesięcznego Praktykanta

3. Załącznik nr 3 - Wzór zaświadczenia o odbyciu Praktyki wraz z opinią

4. Załącznik nr 4 - Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej

5. Załącznik nr 5 - Lista obecności

6. Umowa - 3 - strony

7. Regulamin praktyk 1/R/ZAD3/NIPR/2015

8. Umowa Opiekun Praktyk

9. Oświadczenie dla celów ZUS