Get Adobe Flash player
Start Inżynieria Materiałowa

Inżynieria Materiałowa

Inżynieria materiałowa to interdyscyplinarna dziedzina badań naukowo-technicznych, która zajmuje się analizą wpływu struktury chemicznej i fizycznej materiałów na ich właściwości elektryczne, mechaniczne, optyczne, powierzchniowe, chemiczne, magnetyczne i termiczne a także rozmaite kombinacje tych właściwości.

Badania materiałowe obejmują szereg technik badań fizycznych, chemicznych i mechanicznych, przy pomocy których można określić zarówno strukturę jak
i właściwości materiałów, a przede wszystkim zależności pomiędzy strukturą
a właściwościami. Zadaniem inżynierii materiałowej jest badanie wpływu struktury na właściwości oraz określanie i zapobieganie (zwykle poprzez zmianę struktury) niepożądanym zmianom właściwości użytkowych materiałów. Umożliwia to opracowywanie sposobów otrzymywania, używania, ochrony (np. przed korozją) materiałów o ściśle określonych cechach użytkowych. Badania te mają też silny wpływ nie tylko na planowane cechy użytkowe produktów końcowych, ale też pomagają zbadać i opracować efektywne metody ich produkcji i przetwarzania.

Badania te prowadzą czasami do powstania nowych branż przemysłu, choć są też powszechnie stosowane do ulepszania już stosowanych materiałów. Charakterystyczną cechą tych badań jest stosowanie wielu zaawansowanych technik badawczych. Współcześnie bardzo silnie rozwijanym kierunkiem badań materiałowych jest studiowanie struktury materiałów naturalnych (od drewna do jedwabiu) i próby ich naśladowania w produkcji materiałów otrzymywanych sztucznie, jak również nanotechnologia i medycyna.

 


Poprawiony (środa, 23 lutego 2011 12:32)