Get Adobe Flash player
Start Studia

Studia

Kierunek Inżynieria materiałowa – studia pierwszego stopnia

  

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Studia trwają nie krócej niż 7 semestrów.

 

Specjalność:

• nanotechnologia i materiały nanokompozytowe

• technologie materiałów lotniczych

 

Kwalifikacje

Student przyswaja m.in. wiedzę z zakresu fizyki, chemii i informatyki oraz nauki o materiałach, doboru materiałów inżynierskich do zastosowań w różnych produktach, a także technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich oraz metod kształtowania i badania ich struktury i własności.

W ramach kierunku Inżynieria Materiałowa na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym przewidziane są:

1.     organizacja i przeprowadzenie dodatkowych szkoleń m.in. „Normalizacja w technice”, „Odnawialne źródła energii”, „Przedsiębiorczość” oraz specjalistyczne kursy językowe

2.     aktywna współpraca z zakładami przemysłowymi oraz wyjazdami szkoleniowymi dla studentów w ramach współpracy z firmami  wchodzącymi w  skład Doliny Lotniczej

3.     organizacja wykładów prowadzonych przez specjalistów firmy WSK „PZL – Rzeszów”
z dziedzin mających kluczowe znaczenie dla gospodarki

4.     wykorzystanie infrastruktury naukowo - badawczej w nowobudowanym Centrum Nanotechnologii;

5.     zakup niezbędnego oprogramowania do projektowania układów elektronicznych i obliczeń symbolicznych;

6.     opracowanie i wydruk skryptów i materiałów dydaktycznych wspomagających proces dydaktyczny.

 

Sylwetka absolwenta

 

Absolwent studiów specjalności Nanotechnologia i materiały nanokompozytowe zdobędzie wiedzę z zakresu fizyki , chemii i nauki o materiałach ze szczególnym uwzględnieniem osobliwości technologii małych układów. Pozna podstawowe zasady funkcjonowania aparatury powszechnie stosowanej  w badaniach jak również służącej do otrzymywania nanostruktur. Zdobędzie umiejętność użytkowania aparatury do badań strukturalnych i analitycznych takich jak mikroskopy sił atomowych, elektronowe mikroskopy, spektroskopia Ramanowska, termografia td., jak również umiejętność programowania sprzętu komputerowego, przydatną szczególnie pod kątem analizy ich właściwości fizycznych, mechanicznych i strukturalnych. Dzięki doskonaleniu języka angielskiego będzie posiadał umiejętność komunikowania się oraz swobodnego korzystanie z anglojęzycznej literatury specjalistycznej.

 

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych, zakładach przemysłu lotniczego i przedsiębiorstwach wykorzystujących nowoczesne technologie.

Po zakończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci będą mogli kontynuować studia drugiego stopnia (magisterskie) oraz trzeciego stopnia (doktoranckie) na Uniwersytecie Rzeszowskim (Konsorcjum „Nanotech”) bądź na innych uczelniach w Kraju i za granicą.

Poprawiony (środa, 29 czerwca 2011 07:05)