Get Adobe Flash player
Start Przyszłość

Przyszłość

Absolwent studiów w zakresie Nanotechnologii będzie posiadał umiejętności projektowania i wytwarzania najnowszych technologii:

• nowych procesorów nanoprocesorów;

• nowych robotów nanorobotów;

• nowych sposobów telekomunikacji;

• nowych źródeł energii;

• nowych leków i nowych metod leczenia;

• nowych materiałów dla chirurgii i kosmetologii;

• nowych materiałów dla lotnictwa;

• nowych materiałów dla badań kosmicznych.


Absolwenci Nanotechnologii mogą znaleźć zatrudnienie w kraju i za granicą:

• w specjalistycznych laboratoriach przemysłowych i badawczych

(o profilu lotniczym, medycznym, farmaceutycznym,

kosmetycznym, dentystycznym i nie tylko);

• w wytwórniach sprzętu lotniczego;

• w zakładach i laboratoriach zajmujących się energią

odnawialną;

• w powstających firmach wdrażających innowacyjne

technologie;

• w parkach naukowo-technologicznych;

•w centrach zaawansowanej technologii.

Poprawiony (środa, 22 grudnia 2010 00:33)