Get Adobe Flash player
Start Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski rozpoczął swoja działalność od 1 września 2001 roku na mocy ustawy uchwalonej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 7 czerwca 2001 roku, podpisanej przez Prezydenta RP 4 lipca 2001 roku.

Uniwersytet Rzeszowski ma prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego
w zakresie historii oraz stopnia doktora w pięciu specjalnościach: historia, fizyka, socjologia, literaturoznawstwo i językoznawstwo.

Uczelnia powstała z trzech samodzielnych jednostek:

Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie,

Filii Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej

Zamiejscowego Wydziału Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.


Od początku działalności Uniwersytetu działa na UR sześć Wydziałów:


Ekonomii

Filologiczny

Matematyczno - Przyrodniczy

Pedagogiczny

Prawa

Socjologiczno - Historyczny


Uniwersytet Rzeszowski ma prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego
w zakresie historii oraz stopnia doktora w pięciu specjalnościach: historia, fizyka, socjologia, literaturoznawstwo i językoznawstwo. Obecnie na Uczelni studiuje 12 354 osób w trybie dziennym i 10 056 w trybie zaocznym. Większość studentów pochodzi z terenu województwa podkarpackiego.

Uczelnia prowadzi liczne studia podyplomowe.

Biblioteka Główna UR to obiekt 5-cio kondygnacyjny o pow. 3.735,50 m2.

Uniwersytet Rzeszowski posiada szerokie kontakty z uczelniami zagranicznymi. Na stałe współpracuje z ponad 20 uczelniami z krajów Europy Środkowej (Niemcy, Ukraina, Białoruś, Słowacja, Rumunia, Węgry, Czechy, Rosja) i 38 uczelniami
z krajów Unii Europejskiej.

Bierze udział w takich programach międzynarodowych jak Sokrates/Erasmus
i CEEPUS.

Poprawiony (środa, 22 grudnia 2010 00:41)